Настаняват деца бежанци и жертви на трафик в семейства в Полски Тръмбеш

Семейства ще приемат деца, жертви на трафик и невръстни бежанци без родители по проект в Община Полски Тръмбеш, научи „Труд”
Кметството си партнира с Агенцията за социално подпомагане по проекта „Приеми ме - 2015“ заедно с още 82 български общини. Целта на разработката е да се повиши качеството и да се разшири обхвата на услугата „приемна грижа” за отглеждане на децата в риск.

„Във фокуса на „Приеми ме 2015“ ще са деца с уврежданията, жертви на насилие или трафик и непридружени малолетни бежанци. Към приемните семейства приоритетно ще бъдат насочвани деца до 3- годишна възраст”, информираха от общинската администрация.

Проектът е стартирал през декември миналата година и ще се изпълнява две години и половина в Общината. Той надгражда проект „И аз имам семейство“. Утвърдените и сега действащите в по предходната инициатива приемни родители ще преминат към новата новия проект „Приеми ме 2015”.

„Целта е да се гарантира интереса на настанените деца и недопускане връщането им обратно в специализирани институции”, уточниха от кметството.
Преди дни Община Полски Тръмбеш е избрала и двама социални работници за екипа по проекта след конкурс, като предстои да сключи договори с тях.

Коментари

Задължително поле