952 млн. лв. излишък в бюджета през януари

В държавния бюджет ще има 952 млн. лв. излишък на касова основа през януари. Това прогнозира Министерството на финансите на базата на предварителните данни за изпълнението на фискалната програма. За сравнение през януари 2015 г. излишъкът беше 69,1 млн. лв. Причината за по-доброто салдо са увеличението на приходите и по-малките разходи в началото на годината.

Очаква се постъпленията в хазната през януари да са над 3,1 млрд. лв. - с 642 млн. лв. повече спрямо същия месец на м.г. Данъчните и неданъчните приходи се увеличават с 461 млн. лв., а възстановените от Европейската комисия средства - с 181 млн. лв. Разходите по консолидираната фискална програма през януари са 2,1 млрд. лв., или с 240 млн. лв. по-малко на годишна база. Държавният бюджет е завършил 2015 г. с 2,472 млрд. лв. дефицит. Сумата е 2,9% от БВП на България. През 2014 г. дефицитът е бил 3,072 млрд. лв., или 3,7% от БВП.

Коментари

Задължително поле