Следят 9 язовира в Русенско заради топящия се сняг

Девет язовира и коритото на река Русенски Лом се следят от надзорници на "Напоителни системи - клон Долен Дунав", кметове на общини и концесионери заради топящия се сняг, съобщиха от областния кризисен щаб. Хидротехническите съоръжения имат достатъчно обем и контролирано ще се изпуска вода само ако се наложи.

Най-опасен е язовир Ястребино в Търговищко, който се наблюдава от областните администрации в Габрово, Велико Търново и Русе. При преливна вълна проблеми създават 11 рибарника с неустановена собственост над язовир "Бойка". Засега в него, в язовирите "Баниска", стопанисван от фирма "ЕЛ", "Ломци" на община Попово и "Боаза" водата е в нормите.

В районното бюро на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавския район постъпва ежедневно информация от общините и търговски дружества, които експлоатират язовири. По плановете за защита при бедствия и наводнения кметовете са длъжни да осигурят денонощно наблюдение на речните нива и подпочвените води. При аварийни ситуации се сформират специализирани подгрупи към щаба. Периодично се актуализират списъците с използваните машини, доброволните формирования и да се депонират инертни материали и чували, ако се наложи да се надграждат диги в компрометирани участъци. От "ВиК" пък обезопасяват тръбните и шахтови кладенци за питейна вода в заливните тераси на реките.

Коментари

Задължително поле