Бизнесът: Има картел с цените на горивата у нас

Има изключително сериозни основания да се приеме, че в България действа картелно споразумение за цените на горивата. Това се казва в писмо, подписано от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Асоциация за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ) и Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта.
Затова организациите настояват Комисията за защита на конкуренцията да ускори процедурата по изготвяне на секторния анализ, която трябва ясно да отговори на въпроса за съществуването на картел на пазара на горива в България.

На 30 юни 2015 г. КЗК стартира секторен анализ на пазара на горива, чиято официална цел е да даде детайлна представа за настоящите пазарни процеси във връзка с производството и реализацията на автомобилни горива.
Според организациите страната ни е между страните с най-скъпи горива преди облагане с данъци, такси и акцизи. Става дума за стойности като 0,465 евро за литър бензин и 0,473 евро за литър дизел. Според тях по-високи цени имат само Испания, Дания и Малта за бензина и Ирландия, Португалия, Чехия, Дания и Малта, що се отнася до дизела.

Задължително е да се подчертае, че този факт се наблюдава при положение, че в България са налице най-ниските производствени разходи при сравнение със страните от ЕС и че суровините се закупуват при борсови цени, еднакви за всички, се посочва в писмото.
От друга страна, България е страната с най-малък марж, възлизащ на 0,18 на сто, между най-ниска и най-висока цена на горивата (бензин, дизел и пропан – бутан) сред повече от 100 държави. За сравнение - в Европа страната с най-голям марж е Гърция с 3,46 процента, а във Франция, Белгия, Португалия, Естония, Финландия и Швейцария маржът е 2,5 на сто. Написаното до тук се основава на цените на бензина за периода 19.01.2015 г. – 25.01.2016 г. Минималният размер е 1,04 долара на 25.01.2016 г., а максималната цена е 1,14 долара на 19.10.2015 г. Респективно за дизела минималната цена е 1,01 долара на 25.01.2016 г., а максималната цена е 1,15 долара на 19.10.2015 г.

Тези два факта, разглеждани кумулативно, навеждат на много сериозни и основателни подозрения, че пазарът на горивата в България е картелиран и това се отразява по най-неблагоприятен начин на националната икономика и на жизненото равнище в страната, заявяват подписалите писмото.

Коментари

Задължително поле