Приеха новия бюджет на Русе

Община Русе ще разчита на 102 286 889 лв. без промяна в местните данъци и такси в приетия пректобюджет' 2016 на извънредна сесия от Общинския съвет. Текущият бюджет е 92 990 037 лева, а капиталовите разходи за ивестиционната програма саа 9 296 852 лева. 42,609 млн.лв. е държавната субсидия, която се допълва от 40,054 млн.лв. собствени приходи. М.г. местната хазна разчиташе на 79,026 млн.лв.

Общинската администрация ще въведе нови електронни услуги и ще развива балансирано централната градска част, кварталите и малките населени места. Ще се инвестира в улично осветление, елзахранване на кея, ремонт и изграждане на детски и спортни площадки, игрища, благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства.

Най-много средства са предвидени в секторите образование, благоустрояване, здравеопазване, социално осигуряване и опазване на околната среда. За издръжката на общинската администрация, включително и на кметства, са предвидени 4 630 926 лв., а на общинските съветници - 495 220 лв. Представителните разходи са 71 000 лв.

Коментари

Задължително поле