Одобриха инсталация за отпадък, с която ТЕЦ ще топли Търново

"Топлофикация ВТ" АД във Велико Търново вече е на ход да изгради инсталация за сортиране на отпадъци, а с получената суровина да осигурява отопление и топла вода за града. Това става възможно след 2-годишен процес по съгласуване на проектите от различни институции.

На последната си сесия Общинският съвет в старата столица одобри подробния устройствен план и промяна предназначението на земята за направата на комплекса.Общинският имот бе предоставен в предишни мандат. Площадката се намира в местността "Стублата" край село Шереметя.

От топлофикационното дружество уверяват, че ще бъдат разкрити до 200 работни места, а вложението ще е около 40 млн.лв. Предвижда се инвестицията за модерната система за оползотворяване на отпадъците да е на два етапа. Инсталацията ще отговаря на всички екологични норми.

"Съотношението между отпадък и полезни вещества, които могат да се използват като енергоносител, е около 1:5. Това означава, че от 5 килограма боклук може да се извлече около килограм горивна съставка", обясняват експерти.

Според изчисления на фирмата качественото оползотворяване на градския боклук ще доведе и до намаление на такса смет. Отделно около 30 на сто от населението на болярския град, което се топли на парно, ще има по-ниска цена на енергоносителя. Централата планува да добива половината от енергията, с която работи, от дървесен чипс, останалото да идва от отпадък, а минимална част - от природен газ.

Коментари

Задължително поле