1,4 млн. лв. чака община Търговище от наеми и концесии

1,4 млн. лв. планира да получи от имотите си община Търговище през 2016г.
Това е записано в Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост.

Над половин млн. лв. са прогнозните постъпления от наеми на общински земи и пасища. 318 250 лв. се очакват от наемите на други недвижими имоти, включително и от тези събирани от Общинското предприятие „Социални и охранителни дейности”.

Постъпленията от концесии са разчетени на 280 000 лв., гласи още програмата.

От продажби на земя, имоти и други са предвидени постъпления към 280 000 лв.
При проявен интерес към общински имоти ще се предприемат необходимите законови действия, съгласно наредбите на общината.
В програмата са включени имотите за отдаване под наем, продажба, предоставяне на концесия или други.

За 2016г. тя предвижда изработване на техническа експертиза за състоянието на „Хирургическия блок” и възможностите за премахването му с цел разчистване на терена и последващи действия на него. Към процедурата се пристъпва, след като опитите на общината да продаде недостроената сграда, останала от социализма, не доведоха до успех.

Планира се и извършване на процедура по идентификация на археологическия обект „Мисионис” като общинска собственост.

Изработване на подробен устройствен план за разширяване на съществуващото християнско гробище в село Лиляк и промяна предназначението на земеделските земи, попадащи в обхвата на плана, е заложено сред процедурите за годината.

Коментари

Задължително поле