Fibank върна предсрочно нови 100 млн. лв. от държавната подкрепа

Fibank върна предсрочно през януари нови 100 млн. лв. от държавната подкрепа.
Това стана ясно на проведената на 1 февруари 2016 г. среща между ръководството на „Първа инвестиционна банка” АД в лицето на г-н Васил Христов, Главен изпълнителен директор, г-н Димитър Костов, Главен директор „Риск”, и г-н Живко Тодоров, Главен финансов директор и миноритарни акционери.

След като през 2015 г. банката предсрочно погаси 775 милиона лева, в това число 25 млн. лв. лихви, г-н Васил Христов изтъкна, че през януари 2016 г. предсрочно са погасени нови 100 млн. лв., а остатъкът от 350 млн. лв. до пълното изплащане на държавната подкрепа, който е дължим до края на месец май 2016 г., ще бъде обслужен по същия начин.

Специален акцент по време на срещата бе проекта за подобряване на корпоративното управление и управлението на риска в Първа инвестиционна банка, осъществен съвместно с Международната финансова корпорация (IFC). Този проект се реализира в продължение на направено през 2010 г. проучване от страна на IFC за прилагане на международните стандарти в доброто корпоративно управление, които банката прилага стриктно в своята дейност. Изпълнението съвпада и с поетите от Fibank ангажименти във връзка с Плана за преструктуриране, одобрен от Европейската комисия.

В края на 2015 г. Fibank прие нова организационна структура, която отговаря изцяло на изискванията на Европейската комисия и отразява препоръките на Международната финансова корпорация. Организационната структура отразява съвременните изисквания за организация на бизнес линии, които целят фокусиране към кредитиране на фирми и на индивидуални клиенти.

Ръководството на банката посочи, че няма притеснения за предстоящия преглед на качеството на активите, защото в голяма степан Fibank вече е преминала такъв през 2014 г., преди изготвяне на плана за преструктуриране, одобрен от ЕС и прилага стриктно най-високите международни стандарти в своята дейност.

По време на срещата присъствалите миноритарни акционери имаха възможност да обсъдят с ръководството на банката важни за тях теми. Главният изпълнителен директор г-н Васил Христов изрази намерението на ръководството на Първа инвестиционна банка да се засили диалогът с миноритарните акционери, с цел по-нататъшно подобряване на корпоративното управление, като по този начин банката ще стане още по-достъпна и ще позволи на миноритарните акционери активно да работят за успешното развитие на банката.

Коментари

Задължително поле