Горанов: 20 общини са пред фалит

Бюджетът на общини с открита процедура за финансово оздравяване ще се съгласува предварително с министъра на финансите и ще се разглежда от общинския съвет заедно със становището на министъра на финансите.
Това предвижда проект на закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, който правителството прие днес.

След края на заседанието на Министерски съвет финансовият министър Владислав Горанов обяви, че към момента около 20 общини в България са в изключително тежко финансово състояние и ще имат необходимост от финансово оздравяван.  Той даде пример с управлението на Велинград, Видин и Сливен. Само просрочените задължения на общини са около 160 млн. лева, а общите задължения са в доста по-голям размер, каза той.

Община Велинград, която е със запорирани сметки и е изправена пред фалит.

В момента общината не може да се разплаща с училища и детски градини. Задълженията й са повече от 20 милиона лева.

Според промените в закона общините ще имат право на временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване. Те ще се отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок на възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване.

По думите на Горанов законът не предвижда таван на заемите и става дума за оперативни решения между местните власти и правителството. „За съжаление в общия случай говорим за вече изхарчени пари“, призна Горанов и допълни, че с парите ще се гарантира нормалното функциониране на местната общност.

В законопроекта са дефинирани условия, наличието на които показва до каква степен общините са с финансови затруднения. Когато се установи, че са налице три или повече от условията, е предвидено кметът на общината да уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и да предложи на общинския съвет откриване на процедура за финансово оздравяване. Предвидено е общинският съвет с решение да открие процедура за финансово оздравяване, да възложи на кмета на общината да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност. След това общинският съвет с решение определя срока на процедурата за финансово оздравяване (от една до три години) и приема плана за финансово оздравяване.

Процедура по финансово оздравяване ще могат да стартират общини с риск от наличие на необезпечени задължения, което от своя страна е свързано с увеличение на дефицита по техните бюджети. Необходимостта от финансово оздравяване на общини с финансови затруднения е израз на усилията за ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност, като се предлагат възможности за реализиране на допълнителни мерки в приходите и разходите при съобразяване с рисковете за увеличаване на просрочените задължения.

Коментари

Задължително поле