България дарява 150 хил. евро за храна и образование на бежанците

150 хил. евро ще дари България за прехрана и достъп до образование на бежанците в съседните на Сирия държави. 100 хил. евро от средствата ще предоставим чрез СПП и 50 хил. евро чрез Фонда на ООН за деца УНИЦЕФ

Вноските ще бъдат обявени от министър-председателя в качеството му на ръководител на българската делегация на Международната конференция на високо равнище, която ще се проведе на 4 февруари в Лондон.

До момента страната ни е участвала с финансов принос във всички донорски конференции за Сирия, които се провеждат ежегодно. Тази в Лондон си поставя като основни цели значителното увеличаване на финансирането, необходимо за справяне с тежката хуманитарна ситуация в Сирия и съседните страни, създаване на възможностите за трудова заетост и образование на бежанците, както и защита на цивилното население и осигуряване на достъп на хуманитарните организации до нуждаещите се от помощ.

Коментари

Задължително поле