Срив на търговията ни с Русия през 2015 г.

Търговията на България с Русия е регистрирала солиден спад през 2015 година, показват данните на НСИ. Износът ни за Руската федерация е намалял с над една четвърт за периода януари - ноември 2015 г., спрямо същия период на 2014 г. така от изнасяни преди стоки за 966 млн. лева, сега се изнесени за едва 718 млн. лева. Спад има и при вноса на стоки от Русия – с 21,7%.
В същото време расте износът на български стоки за Япония – с 46% през миналата година, спрямо предходната. Увеличение има и на износа ни за САЩ – с 21%. Увеличава се и търговията на страната ни с Китай, като увеличението при вноса е с 11,8%,а при износа – с 3,4%, показват данните на НСИ.

През периода януари - ноември 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.3% спрямо същия период на 2014 г. и е в размер на 26.9 млрд. лева.
Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.3% от износа за държавите - членки на ЕС. През ноември 2015 г. износът за ЕС се увеличава с 1.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.474 млрд. лева.
Вносът на България от ЕС през периода януари - ноември 2015 г. се увеличава с 5.9% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 30.4 млрд. лв. по цени CIF.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През ноември 2015 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава със 7.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.048 млрд. лв. по цени CIF. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - ноември 2015 г. е отрицателно и е на стойност 3 467.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1 432.1 млн. лева.

При износа на България за ЕС най-голям ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти” (22.1%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (16.9%). Спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”2 (1.6%). При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (23.3%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (23.9%).

Коментари

Задължително поле