Предизвикателства на новата бизнес реалност

Застаряването на населението в развитите икономики, бързата глобализация, технологичната революция и нарастващите изисквания на потребителите изпратиха традиционните методи за правене на бизнес в историята. Много хора очакват, че след като кризата утихне, че пазарите ще се върнат към нормалното си състояние, но това няма да се случи. Възстановяването няма да бъде като познатите досега. Пазарите на труда ще възпроизвеждат все по-голямо неравенство между кадрите с различна квалификация и търсенето и предлагането на труд. Бизнесът ще трябва да се приспособява към новата реалност, в която единственото сигурно нещо ще са несигурността и промените. Това са част от изводите в доклада на международната консултантска компания „Менпауър“ - „Човешката ера 2.0: силите на бъдещето в действие“. Според авторите е назряло времето за скъсване със старите правила и за нови подходи към работната сила, които да гарантират, че бизнесът ще разполага с точните хора в точното време.

Системите, които могат да възстановят равновесието между търсене и предлагане на работна сила, вече не функционират както преди. Притиснати от предизвикателствата на глобализацията, ниската продуктивност и натиска за увеличаване на заплати, работодателите спряха да инвестират в развитието на кадри, както правеха преди време. Те избягаха от традиционната роля и от създатели на таланти се превърнаха в консуматори на работна сила. Резултатът е нарастващият недостиг на квалифицирани специалисти, въпреки високата безработица. Традиционното проучването на „Менпауър“ за недостига на специалисти показа, че проблемът се задълбочава. През 2015 г. 38% от компаниите по света са изпитвали трудности при намирането на служители с подходящи умения. Това е най-високият процент за последните 7 години.

Предизвикателствата пред работещите

Предизвикателствата пред работещите не са по-малко. В последните години те се сблъскват с високата безработица, спада в заетостта, задържането на заплатите и затруднения достъп до работни места, които дават по-малко възможности за кариерно и социално развитие. Поляризацията на пазара на труда е по-силна от всякога. Кадрите с ИТ или технически умения, които се търсят, продължават да се радват на увеличаване на заплатите и да са в позиция да договарят по-добри условия. В същото време доходите на нискоквалифицираните и на хората, чиито умения не са актуални, замръзват и дори намаляват. Това затруднява хората, свива потреблението и намалява икономическия растеж, се посочва в доклада.

Според „Менпауър“ протекционистичните политики, които се фокусират върху защитата на работните места намаляват възможностите за заетост и увеличават противопоставянето между стари, млади, временно и постоянно наетите служители. Работодателите се нуждаят от алтернативни модели на мениджмънта на работната си сила, за да увеличат производителността при това на конкурентна цена. Работещите трябва да развият и да демонстрират способност да учат и да придобиват умения, за да се приспособяват към различни професионални роли. Досегашната реалност - една работа през целия живот, вече е в миналото. Образователните системи и политиците също трябва да се съобразяват с изискванията на модерната икономика, глобализацията на работната сила и демографският натиск.

В Европа хората в трудоспособна възраст ще намалеят с 10% до 2020 г. Само в Германия работната сила ще се свие с 6 млн. души през следващите 15 години. Китай е изправен пред подобно предизвикателство. До 2050 г. над 25% от населението на страната ще е над 65 години. В момента техният дял е 8%. От развитите икономики само САЩ и Франция имат профил на населението, който е в състояние да подпомогне икономическия растеж, благодарение на имигрантите и увеличаващите се малцинствени групи. В момента всички са вперили поглед в Германия, за да видят дали политиката на отворени врати към бежанците ще се окаже ключът към преодоляването на дефицитите в работната сила в следващите години, пише в анализа.

Новата реалност изисква ново отношение. Работодателите ще трябва да намерят инструменти, за да използват пълния потенциал на работната сила и разработват политики за интегриране на маргинализираните групи и хората в уязвимо положение – включвайки по-възрастни работници, хората с увреждания, мигранти. Предлагането на по-ниски заплати и по-малки кариерни възможности на жените вече не е приемливо. Нито пък пренебрегването им при избора на ръководни длъжности, съветва „Менпауър“.

Присъствие в социалните мрежи

На този фон управлението на човешките ресурси ще се съобразява все повече с индивидуалните специфики на различните възрастови и етнически групи. Достъпът до информация ще промени начина, по който мениджмънта комуникира със служителите. Старият стил с провеждане на интервюта и представяне на отчет веднъж годишно вече се заменя от постоянна обратна онлайн връзка в реално време с цел по-добра мотивация. Работодателите все повече ще използват социалните мрежи, за да популяризират присъствието и марката си на пазара. Това засилва лоялността на служителите и помага както за намаляването на текучеството на персонал, така и за привличането на нови служители с по-добри качества. Компаниите, които се забавят или пренебрегнат тези тенденции ще изгубят конкурентоспособност, предупреждават авторите на доклада.

В новата среда хората ще трябва да се фокусират върху постоянно си усъвършенстване и развиването на умения. Това би им позволило да сменят професии и да са по-гъвкави, за да съхранят работоспособността си по-дълго време. Кариерната стълба ще отстъпи място на кариерни вълни. Промяната е продиктувана от желанието на по-младите поколения за възможности за работа с различен интензитет на различни етапи от живота, както и от предпочитанията на все повече хора да работят от къщи, за да балансират по-добре между професионалния и личния си живот. При тези условия работодателите трябва да променят политиката си и да осигурят инструменти и възможности за развитие за служителите. В противен случай винаги ще се страхуват, че придобивайки нови умения те ще напуснат компанията, се казва още в доклада.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес