КЕВР: Евтиният ток на борсата няма да се отрази на потребителите

"Енергийната борса до момента е перфектна. Заявявам го директно. Ние следим ежедневно работата й. Няма до момента никакви съмнения, че се нарушават правилата на регламента, който изисква интегритет и прозрачност на търговията на едро с електрическа енергия и в това отношение нямаме не само оплаквания, но и ние самите не сме открили никакво нарушение за манипулиране на борсата". Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.

Той допълни, че КЕВР следи ежедневно цените на Българската енергийна независима борса - БЕНБ, съпоставено с тези на останалите борси в региона. "С всеки изминал ден все повече тези цени влизат в един общ сноп. Някой оплаквания, че цените там са прекалено ниски за мен са неоснователни, защото те се определят от търсенето и предлагането на нея. В румънската борса има часови периоди, когато цената е под 1 евро на мегават час", обясни председателят на КЕВР. На въпрос дали това, че цените са по-ниски от заложените в ценовия модел на КЕВР, ще има някакво отражение, той отвърна, че все още не, защото борсата функционира само от три седмици. "Аз съм заявил, че буквално в първите няколко месеца цените на Българската електроенергийна борса ще достигнат нива, които практически са такива, каквито КЕВР беше прогнозно определила", допълни още Иванов.

От комисията очакват днес да бъде обявена прогнозата за цените на природния газ за второто тримесечие на годината. Това е предварителна прогноза, защото окончателно "Булгаргаз" ще ни даде такава един месец по-късно - на 10 март, каза Иванов.

Той заяви, че очаква да се сбъдне неговата прогноза от около 20% намаление на цената на природния газ.

По-рано шефът на КЕВР коментира по Bloomberg TV, че петте дружества в „Овергаз Мрежи“ АД спазват общите условия на договорите с потребители.

Той напомни, че на 31 декември те са подписали договор с „Булгаргаз“, който е с 3-годишен срок, но може да бъде прекъснат, ако е необходимо.

„Овергаз Мрежи“ са в стабилно финансово състояние към момента. “Те имат пет кредита, които обслужват. Два от тях практически завършват, а други три биват обслужвани в момента. Третият заем е по-голям и е взет от „Овергаз Инк“, в който около 50% от собствеността към момента е на „Газпром Експорт“. Няма никакви проблеми за снабдяването на българските потребители, както на "Овергаз Мрежи", така и на "Булгаргаз" с природен газ в тези месеци, когато цената на природния газ намалява значително и това го прави много по-конкурентоспособен и по-изгоден енергиен носител за българската индустрия. Моят апел е от това да се възползват българските бизнесмени особено в енергоемката индустрия", каза Иванов.

Коментари

Задължително поле