Финансова инжекция за театъра в Търново от държавата

Министерството на културата ще покрие от собствения си бюджет преразхода на средства, допуснат от Музикално драматичния театър /МДТ/ „Константин Кисимов” във Велико Търново. Решението за финансова инжекция е взето на заседание на Министерски съвет в сряда.

Кабинетът потвърди и предложението на ведомството на Вежди Рашидов общо осем културни института в критично финансово състояние да бъдат финансово подкрепени с пари на министерството. Става въпрос за театрите в Благоевград, Смолян, Кърджали, Велико Търново, Враца, за Държавния музикален и балетен център в София и Държавната опера в Стара Загора, както и за Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”.

Средствата ще дойдат от бюджетната програма „Сценични изкуства“ за 2016 г. Към миналия месец великотърновският театър има борчове в размер на почти половин милион лева. Подпомаганите институти пък следва да представят до края на февруари програми за финансово стабилизиране. Оздравителните стратегии трябва да включват актуализиран репертоарен план до края на 2016 г., разчет на очакваните приходи и разходи, програма за разплащане на просрочените задължения, мерки за повишаване на размера на приходите, оптимизиране на разходите. От ведомството ще очакват държавните театри, които генерират голям преразход на средства, да заработят активно, да увеличат броя на сценичните си изяви и да представят изкуството си пред по-многобройна публика.

В средата на миналия месец врид. директорът на театъра в старата столица Васил Вълчев отчете, че през миналата година при предишното ръководство, приходите са били 130 000 лв., 92 - изиграните представления и 16 854 преминалите зрители.

“За да придобиете по- пълна представа ще посоча, че през 2014 год. приходите са 156 000 лв., а постановките- 116. През 2013 год. финансовият резултат на театъра е 174 000 лв., като са изиграни 129 постановки пред 27 000 души”, обясниха от храма на Мелпомена в старата столица.

Кабинетът прие още и решение за единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти в сценичните изкуства за 2016 г.Съгласно модела за финансиране на тези институции, държавната субсидия осигурява средства по базов компонент за 1 лев реализирани приходи от брой продадени билети от собствени театрални или музикални продукти, като диференциацията на стандартите е съобразена с различията в спецификата на дейността на културните институти. През 2016 г. драматичните и драматично-куклените театри ще получават по 2,50 лв. за 1 лев приходи, куклените театри – по 3 лв., филхармониите, оперите, музикално-балетните центрове и фолклорните ансамбли – по 6 лв., Софийската опера и балет, музикално-драматичните театри, театрално-музикалните центрове и експерименталните институти – по 4 лв. , а симфониитите – по 8 лв.

Коментари

Задължително поле