Наша световноизвестна физичка става директор на международно научно списание

Българският учен с международна известност д-р Марияна Георгиева е поканена за член на редакционната колегия и за директор на издателството на международното научно списание Journal of Applied Electromagnetism (Списание по приложен електромагнетизъм), издавано от Националния технически университет в Атина.

Поканата до проф. Георгиева, която е родом от горнооряховското село Поликраище, е изпратена лично от главния редактор на изданието проф. Панайотис Франгос от Факултета по електро- и компютърно инженерство на атинския ВУЗ. Проф. Франгос е най-изтъкнатият гръцки учен по радарна техника и е представител на Гърция в Европейската асоциация по радарни системи. Разработва методи за разпознаване на самолети с помощта на електромагнитни сигнали и е дългогодишен преподавател в Военно-въздушната академия и Военноморската академия в Гърция.

Списанието по приложен електромагнетизъм е орган на Черноморския съюз по приложен електромагнетизъм - международна организация на държавите, от района на Черно море и в съседство с него. Съюзът е създаден през 1996, а списанието - през 1997 г. от проф. Николаос Узуноглу - най-големият гръцки специалист в областта на електроинженерните науки.

Списанието публикува резултати от научните изследвания в областите на антените и разпространението на електромагнитни вълни, оптичните системи и нелинейната оптика, системите за микровълни и милиметрови вълни, биомедицинските приложения на електромагнетизма, дистанционното сондиране на атмосферата, разсейването на електромагнитни вълни, радарните системи и обработката на радарни сигнали, ултразвуковите системи и телекомуникациите.

В качеството си на директор на изданието в Атина, д-р Марияна Георгиева ще работи с учени от Албания, Армения, България, Грузия, Гърция, Йордания, Казахстан, Литва, Русия, Сърбия, Испания и Великобритания. Длъжността е сериозно признание за качествата й на учен и за нейната изследователска работа. Поканата към д-р Георгиева е оценка на нейните дългогодишни усилия и сътрудничеството й с гръцки учени от университетите в Атина, Солун и Ксанти и със списанието.

Заедно с брат си проф. Георги Георгиев, който е препоадавател във ВТУ , нашенката участва с научни доклади в двата международни симпозиума по приложен електромагнетизъм, които Черноморският съюз организира в Метсово, Епир и Ксанти през 1996 и 2000 г. В резултат на това, двамата публикуват редица статии в Списанието по приложен електромагнетизъм. Те привличат и голям брой български учени за сътрудничество с Гърция от най-важните български университети и институти на БАН.

Благодарение на усилията им над 40% от всички публикувани статии в списанието са от България. "Като висококвалифициран учен в областта на радиофизиката, физиката на плазмата и компютърните науки, както и сертифициран инженер на Microsoft, д-р Георгиева ще допринесе изключително за издигане на качеството на редакционната работа и за утвърждаване на българската наука", категорични са нейни колеги.

Коментари

Задължително поле