Подпомагат бизнеса с 60 милиона евро за иновации

Стартиращите и вече работещи малки, средни и големи предприятия ще се подпомогнат с 60 млн. евро по отворените две оси от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съобщи в Русе зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева преди срещата й с местния бизнес. По първата ос се предоставят 50 млн.евро, като минималният праг за кандидатстване е 100 000 лв. Максималният е 1 млн. лв. за малки и средни предприятия, а за големи - 1,5 млн.лв.

"Ще се финансира разработен продукт, който ще се произвежда от съответната фирма", уточни зам.министър Везиева. Иновацията трябва да е от трите тематични области за Северен централен район - мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, информационни и комуникационни технологии.

Втората оперативна ос е за стартиращи предприятия, по която се преодставят 10 млн.евро. През нея ще се финансират придобиването на патентно право и разработването на прототип, ако е свързан със стока или услуги.

"Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия вече ще бъде постоянно в Русе с новата си регионална мрежа", обясни директорът й Мариена Захариева. Целта е да се работи с бизнеса, регионите и общините на местно ниво, включително и по съвместната програма с "Майкрософт" и СИбанк за стимулиране на предприемачеството.

"Разработваме наредба, с която общините ще могат да сертифицират сами инвестициите в клас А и клас Б до 2 млн.лв.", допълни главният секретар на Българската агенция за инвестиции Анна Радовска. В клас Б се предвиждат три основни насърчителни мерки с критерии за административни срокове, право на персонално административно обслужване и за закупуване на общински терен без търг. Подготвен е и екшън план в полза на инвеститорите.

Коментари

Задължително поле