1 милион българи са фалирали

Увеличава се броят на хората у нас, останали без собствен ресурс, например жилище, вследствие на свръхзадлъжнялост. По различни изчисления, броят им варира от няколкостотин хиляди до един милион. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров на кръгла маса на тема "Несъстоятелност на физическите лица".

Затова според него е нужно да бъде създаден Закон за несъстоятелността на физическите лица. Експерти започват работа по изготвянето му, каза Димитров.

От страните в ЕС само у нас и в Румъния няма такъв закон. Румънците обаче вече имат обсъден и внесен законопроект.

Във всички текстове на закона обаче трябвало да се търси баланс между защитата на длъжника и интересите на кредиторите. Без такъв баланс съпротивата срещу приемането му ще бъде голяма и той ще остане само добро пожелание, предупреди омбудсманът Мая Манолова.

По думите й трябва да се разграничи ясно човек, който не може да си плаща, и човек, който не иска да си плаща. Целта е на добросъвестните длъжници да има възможност да им се опрощават дълговете, когато съдът констатира, че те действително са били добросъвестни.

Два законопроекта вече са факт - единият е на АБВ, а другият е на Асоциацията за финансова коректност.

Този на АБВ предвижда възможността свръх задлъжнелите лица да могат да се освободят от задълженията си, ако съотношението между активите и пасивите безспорно показват, че с очакваните доходи през следващите години е невъзможно да погасяват вземанията. Второто важно условие е длъжникът да е бил добросъвестен.

В него е залегнала дефиницята, че недобросъвестен е длъжник, изпаднал в свръх задълженост в резултат на извършено от него умишлено престъпление, поел е задължение без намерение да го изпълни или е станал свръх задължен поради разточителство, поясни депутатът от Лъчезар Никифоров.

Участниците дадоха за пример Полша и Литва, където не се пристъпва към производство по гражданска несъстоятелност, ако длъжникът е изгубил имуществото си заради алкохолизъм или е загубил работата си по своя вина.

110 000 германци всяка година пожелавали и получавали собствения си фалит.

Коментари

Задължително поле