Президентът на Корейския институт за развитие на образованието Бийк Сън-Джун пред "Труд: Децата на IT ерата трябва да са „оборудвани“ и с морални ценности

- Г-н Сън-Джун, какви са основните причини за успеха на корейската образователна система и оттам на икономиката на вашата страна?

- Три са основните движещи сили, които направиха успешна образователната ни система: началното образование (в Корея началните учители се подготвят основно в държавните вузове, за тях приемат най-добрите ученици, а изпитите за наемане на работа са изключително трудни), висококачествените учители и страстта на родителите към успеха на децата им.

- Корея започва да обсъжда новите си учебни програми в мига, в който пусне предишните нови. Какво ще е модерното училище, училището на бъдещето според вас? Какво трябва да знае бъдещият работник, за да бъде успешен за себе си и за икономиката през следващото десетилетие?

- Нашият ХХІ век изисква творчество и въображение. В същото време имаме ниска раждаемост и висок процент на застаряващо население. Ние се опитваме да възпитаме нашите деца по начин, по който по-добре да се впишат в глобалния свят, но въоръжени с високи морални стандарти и креативност. В Корея ние говорим за т.нар. нови поколения, които носят критичното мислене, които са креативни, комуникативни и които умеят да работят в екип. Имаме и други - носители на повече компютърни умения, на грижа за другите, които притежават умението да развиват своята собствена кариера. Тези деца са за IT ерата, но те трябва да са добре „оборудвани“ с морални ценности, трябва да са готови за инициативи, които да им донесат успех в собственото бъдеще. На това ги учим.

- В България в момента има дебати за промяна на учебния план и обсъждаме как той да стане по-добър, така че българчетата да са успешни за себе си и за страната ни в глобалния свят? Каква е основата, върху която е изградена вашата програма?

- Когато коментираме корейската учебна програма, ние първо отчитаме настоящото статукво, традицията, която съществува, тенденциите извън нашата държава. След това се насочваме към глобализацията, изграждането на информационното общество. После идва ред мултикултурата, отчитаме още намаляването на броя на учащите, бъдещите социални промени и т.н. Изправени сме пред изключително важни предизвикателства като намаляването на работната сила, увеличаването на тежестта на социалните разходи, междукултурните и дори междупоколенческите конфликти и т.н. За да се преодолеят тези проблеми, трябва да се направи значителна социална и икономическа трансформация. И тя започва от повишаване на качеството на нашата образователна система, засилване на творческия елемент в нея, задължителното възпитание във високи ценности. Така се гарантира финансовият капацитет на бъдещите поколения.

Всичкото това е в основата на най-важните промени за бъдеща образователна реформа. Образователната система трябва да бъде проектирана по начин, който дава възможност на всеки ученик да намери своите най-добри способности, да ги развие и да направи собствена кариера. Това може да се постигне, като в училище му се даде възможност и подчертано се развиват индивидуалните му способности. Държавата трябва да гарантира и да е абсолютно убедена, че всеки получава равен достъп до образование, а и системата да отразява промените в демографията на пазара на труда. Ето защо обучението през целия живот е от изключително значение, както и конкретни прогнози за бъдещото икономическо развитие.

- Част от дебатите в България е дали да има повече задължителна подготовка, или да има по-освободена програма за учениците. Как в Корея е решен този въпрос?

- Ние имаме преработен учебен план от 2015 г., в който задължителната подготовка е основно до 9-и клас. След това има повече часове за творчество, за креативно мислене, за индивидуално развитие. Много важно е, че творческата личност трябва не само да разбира от това, което тя прави в своята област, но да осъзнава основните принципи и понятия в друга област. Партньорството между различните видове сфери на познанието е важна и неизбежна в съвременния свят. От учениците в 10-и клас се изисква да имат по-големи познания по всеобхватни теми, а в 11-и клас учениците получават по-голяма свобода да избират част от своите предмети според интересите и таланта си (б.р. - в Корея се смята за нормално гимназистите, а и не само те, да са на училище от 7 до 21 ч).

В Корея ние обновихме нашата образователна програма по начин, който се фокусира повече върху практическото решаване на проблеми, способност за управление, обработка на информация, творчество, емоционалност, възможности за комуникация. Това са основни области, в които сме фокусирали своето развитие. Например въвели сме т.нар. безплатни семестриални програми за учениците, които им дават възможност да посещават допълнителни часове според своите интереси и таланти. Тези часове им допълват оценката за успешното им представяне. При нас методиката на обучението е „учене чрез правене“. Един от нашите най-важни стандарти на обучение е този, в който компетентностите са свързани пряко с партньорство с бизнес секторите. Развитието на професионалните училища са другата опция.

- Какъв е балансът между различните предмети в училище при вас?

- Корейският език е 442 часа, или 14,44 процента от учебното време, социални проучвания - 510 часа (16,66%), математика - 374 часа (12,22%), наука и технологии - 680 часа (22,22%), арт занимания - 272 часа (8,88%), английски език - 340 часа (11,11%) и допълнителни часове - 5,55%. Това е в средното училище, а в гимназията 52% е за задължителните часове, а 48 на сто са допълнителните. В задължителните е обучението по корейски език, математика, английски език, история, социални науки, наука, арт занимания. И, както казах, от втората година учениците имат право да избират факултативни часове по интереси. Образователната система е наука, технология, инженерство и математика. Ние имаме специални програми за деца с изявени дарби. В университетите - специални стипендиантски програми. Инициираме различни програми за партньорство.

- Корея има редица големи и много иновативни високотехнологични компании и холдинги - завистта на света. Samsung Electronics, SK група, Hyunday Motor и Hyunday - Heavy Industries, LG Electronic - да назовем само няколко. Колко техният успех е предопределил модернизацията корейското образование?

- Големите конгломерати служат като добър модел за по-малките ученици да изградят своя път в кариерата си. Големите корейски компании директно подпомагат образованието. Много от компаниите обучават своите служители допълнително. Държавата има програми за преквалификация на служителите, останали без работа. Основните опорни точки са специално разработени образователна система и програми, които развиват талантите на учениците и студентите. Повишаването и разширяването на образователния бюджет, нови възможности за кариерно израстване и развитие, подобряване на работната среда на учителите, акцент върху професионалното образование, ученето през целия живот и насърчаване на компетентности на базата на социалната среда.

Нашият гост

Бийк Сън-Джун е 16-ият президент на KIEDI. Институтът е реалното министерство на образованието, което подготвя проектите за подобрение на научните изследвания в областта на бъдещото образование, така че Корея да бъде световен лидер. Той работи за облекчаване на системата на частното образование, за просвета, която създава екологична общност и развойна дейност в университетите.

Коментари

Задължително поле