"Индустриална бизнес икономика” е най-предпочитаната специалност от кандидат-студентите на академията в Свищов

„Индустриална бизнес икономика” е най-предпочитаната специалност сред първите кандидат-студенти в Стопанската академия „Д. А. Ценов” в Свищов за степен „бакалавър”. Тази специалност е посочена като първа желана и от първия подал документи – Паулина Асенова от софийското село Петърч, както и от кандидат-студента с най-висока оценка от първия проведен изпит – Елеонора Миланова от София.

За академичната 2016/2017 учебна година, Свищовското висше училище осъществява прием по 17 специалности в направления „Икономика” и „Администрация и управление”. И през тази година желаещите могат да избират между четири опции за кандидатстване – с оценка от матура от периода 2008-2016 година, с кандидатстудентски изпит в Стопанска академия, с пренесена оценка от изпит в друго висше училище, както и с оценка от национални и международни олимпиади.

За кандидатстудентската кампания в свищовския ВУЗ организират ежемесечни изпитни сесии. Всеки кандидат-студент сам определя броя на изпитите, на които желае да се яви и може да избира между дисциплините „Математика”, „Икономика”, „Икономическа география на България” или „Чужд език” (английски, немски, френски, руски, испански). Изпитите се провеждат в края на всеки месец от януари до август включително.

„В балообразуването при класирането участва най-високата получена оценка при явяване на повече от една изпитна сесия. Освен в Кандидатстудентския център в Свищов, документи могат да се подават още в офисите в цялата страна, по пощата или онлай”, уточняват от академията.

Половината от първите кандидат-студенти тази година са ползвали възможността за електронно подаване на документи. Над 75 % са предпочели да се явят на конкурсен изпит в Академията, който се проведе на 30 януари и всички те са избрали да решават тест по „Икономическа география на България”. Според посочените желания на първите кандидат-студенти, предпочитана форма на обучение е задочната. За следващия изпит, който ще се проведе на 27 февруари, по-голямата част от кандидатствалите до момента отново са избрали дисциплината „Икономическа география на България”.

Подробна информация за специалностите, начините на кандидатстване, конкурсните изпити, примерни тестове по различните дисциплини и сроковете е публикувана на сайта на Стопанска академия в раздел „Прием 2016”.

Кликнете тук за отговор, отговор до всички или препращане

Коментари

Задължително поле