Свиваме разходите за сметки, но харчим повече за алкохол и цигари

1 262 лева е общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г., показват данните на НСИ. Той се увеличава с 2.9% спрямо същото тримесечие на 2014 година.

С най-висок дял у доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (25.9%), доходите от самостоятелна заетост (7.0%) и доходите от социално осигуряване и социални помощи (3.8%).

Доходът от работна заплата нараства с 6.0% (от 658 на 697 лв.); Доходите от пенсии нарастват с 4.2% (от 314 на 327 лв.); Доходът от самостоятелна заетост намалява със 7.7% (от 96 на 89 лв.); Доходите от социално осигуряване и социални помощи намаляват с 4.8% (от 49 на 47 лв.). През четвъртото тримесечие на 2015 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.7%, а делът на дохода от натура е 1.3%.

В същото време общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 1 162 лв. и намалява с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2014 година.
Най-голяма част от дохода ни отива за храна - 32.4%, следвани от разходите за жилище - 16.7% и разходите за транспорт и съобщения - 11.2%.

Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) намаляват с 2.8% (от 200 на 195 лв.). за сметка на това българинът дава повече пари за алкохол и цигари – увеличението е с 6.9% (от 49 на 52 лв.).

Повече пари харчим и за транспорт - с 3.4% (от 126 на 130 лв.), за храна и безалкохолни напитки - с 0.3% (от 375 на 376 лв.).
За здравеопазване обаче даваме по-малко - с 4.4% (от 61 на 58 лв.).
Потреблението на основните хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. намалява в сравнение със същото тримесечие на 2014 година. Най-съществено намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 23.6 на 22.4 кг, на плодове - от 12.1 на 11.1 кг, на яйца - от 34 на 33 бр., на зеленчуци - от 14.1 на 13.8 кг и на кисело мляко - от 6.4 на 6.1 килограма.

Коментари

Задължително поле