Преизпълнение: 72 516 т товари през пристанище Бургас

Оптимистично започна годината за „Пристанище Бургас” ЕАД. До средата на февруари през държавния порт са преминали 72 516 тона товари. Преизпълнението е над 10 % в сравнение със същият период на 2015 година.

Традиционни товари са различните видове метали, сол, торове и баритен концентрат. В бизнес плана на дружеството за 2016- та, е заложен прогнозен ръст на товарите с общо 4 % спрямо миналата година.

Коментари

Задължително поле