Излишък от близо 2 млрд. евро в платежният баланс

Балансът по текущата и капиталовата сметка за периода януари-декември 2015 г. е положителен и възлиза на 1,96 млрд. евро при излишък от 1,45 млрд. евро за януари – декември 2014 г., показват данните на БНБ.
За декември 2015 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 227 млн. евро, при дефицит от 353 млн. евро за декември 2014 г.

За януари – декември 2015 г. текущата сметка е положителна и възлиза на
541 млн. евро (1.2% от БВП) при излишък от 495 млн. евро (1.2% от БВП) за януари – декември 2014 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 16 млн. евро при дефицит от 203 млн. евро за декември 2014 г.

Търговското салдо за декември миналата година е отрицателно в размер на 244 млн. евро при дефицит от 369 млн. евро за декември 2014 г. За дванадесетте месеца на 2015 г. то е отрицателно в размер на 1,88 млрд евро при дефицит от 2,73 млрд. евро за същия период на 2014 г.
Износът на страната ни стига 1,83 млрд. евро за декември 2015 г., като се повишава със 162 млн. евро (9.7%) в сравнение с този за декември 2014 г., когато е бил 1,66 млрд. евро.

Общо за периода януари – декември 2015 г. износът е 22, 264 млрд. евро и нараства с
1,24 млрд. евро (5.9%) в сравнение с този за същия период на 2014 г. 21,01 млрд. евро.

Вносът за декември 2015 г. е 2,07 млрд. евро, като нараства с 37 млн. евро (1.8%) спрямо декември 2014 г., когато е бил (2,03 млрд. евро.

За януари – декември 2015 г. вносът е 24,14 млрд. евро или нараства с 398 млн. евро спрямо същия период на 2014 г.

Коментари

Задължително поле