„Топлофикация” прати новите сметки на столичани

Сметките за парно и топла вода за януари 2016 г. вече са на разположение на столичани на Интернет страницата на „Топлофикация София” – www.toplo.bg и в касите на дружеството. Това съобщиха от „Топлофикация София”.
В горния десен ъгъл на фактурите вече ще бъде отбелязан уникалния „код на платец”, който ще даде възможност за идентификация на всеки отделен потребител и за улеснение на комуникацията с него. Потребителите ще могат да проверяват дължимите от тях суми и с новия „код на платеца”.

Абонатният номер на имота се запазва без промяна и остава да фигурира в съобщението, уточняват от дружеството.

Ново във фактурите ще бъде максимално ясно изведената информация относно наличието на просрочени задължения или предупреждение за предстоящо предприемане на съдебни действия за събиране на неплатените сметки.

Месечните сметки за парно на столичани са изготвени съобразно промените в Наредбата за топлоснабдяването. Изчисленията са направени на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2014-30.04.2015 г. В резултат на прилагането на новия метод на изчисление се избягват пиковите сметки през месеците декември, януари и февруари въпреки студеното време. Клиентите могат да се ориентират в месечната си сметка като извършат няколко математически действия. Общото количество енергия за отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с отопление през миналия изравнителен период /за София те са 184/. Така се получава средното количество топлинна енергия, изразходвано от клиента за 1 ден. За да се получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия месец и по действащата към момента цена. Сметките за отопление се коригират с коефициент, отразяващ промяната в характера на потреблението в сградата, съобразно с климатичните условия през съответния месец.

Коефициентите са различни за различните сгради и са записани в месечните съобщения на отделен ред. В края на сезона ще бъде изготвена изравнителна сметка, която отразява точно консумацията на всеки клиент, с изключение на около 1000 сгради, в които се извършва месечно засичане на уредите във всички имоти и затова не се прави изравнителна сметка за отчетния период.

С
поред данните на изчислителния център на компанията през януари 2016 г. битовите клиенти в столицата са потребили с 10% повече топлинна енергия в сравнение с предходния месец. Средномесечната температура в първия месец на тази година е била значително по-ниска -0,6 градуса, докато през декември 2015 г. температурата е била + 2,1 градуса. Няма промяна в цената на топлинната енергия, така че и през януари 2016 г. действащата цена е 84,96 лв. лв./МВтч с ДДС.

Коментари

Задължително поле