Законови промени дават възможност за репресия

Промените в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество „поставят под съмнение спазването на базови права и свободи на гражданите“ и го превръщат „в средство за репресия и натиск срещу неограничен кръг. Това се казва в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод законодателни предложения на ГЕРБ, приети на I четене от парламента.

Бизнес организацията възразява срещу предложението обратната тежест на доказване да важи за всички ответници, включително и за лицата, спрямо които не се търси и установява престъпна дейност. С проекта се въвежда презумпция за незаконност на всяко имущество, което е обект на проверка, и за придобиването на което не са установени законни доходи. Вместо това изводът за незаконност трябва да се свързва единствено с прякото й и пълно доказване, се казва в позицията.

Асоциацията определя като абсурдно, че при неподлежащо на съдебен контрол административно производство се дава възможност да се извършва претърсване и изземване, снемане на обяснения и сведения. Предлаганите промени създават възможност за неоправдано засилваща се репресия. Претърсването и изземването се предоставят на некомпетентни лица извън прокуратурата и полицията. Това е предпоставка за нарушаване на правата на проверяваните граждани, смята АИКБ.

Коментари

Задължително поле