В Община "Родопи" не пипат местните данъци заради 98% събираемост

Размерът на местните данъци и такси в Община "Родопи" през 2016 г. ще бъде на досегашните нива заради високата събираемост от 98% през 2015 г. на налозите за МПС-та, имоти и битови отпадъци, реши Общинският съвет. "При ниска събираемост на местните данъци и такси много кметове увеличават налозите, за да съберат минималните необходими средства за разчетите на общинския бюджет. Тази политика е крайно несправедлива спрямо коректните данъкоплатци. Те носят на гърба си нередовните платци, които чакат да мине 5-годишния давностен период, ако не бъдат потърсени", коментира кметът на "Родопи" Пламен Спасов.

Докато през 2009 г. събираемостта в селската община около Пловдив е била 29%, през 2012 г. нараства на 68%, през 2013 г. - на 78%, за да се стигне до пика от 116% събираемост през 2014 г. "В началото на първия ми кметски мандат свалихме таксата битови отпадъци за физическите лица с 23%, а за фирмите - почти на половина, а трета година не променяме ставките и отчитаме отлична събираемост. Увеличихме значително и собствените си приходи от 3,4 млн.лв. през 2010 г. 6.6 млн. през 2015 г", допълва кметът Пламен Спасов.

Коментари

Задължително поле