НАП Бургас: Декларираме пред НАП доходите от чужбина

Годишни данъчни декларации за доходите от 2015 година трябва да подадат и всички, работили в чужбина. Според българското законодателство, ако си местно лице за България, трябва да обявиш доходите си от чужбина. Те се попълват в Приложение № 9 от Годишната данъчна декларация. В това приложение се посочват и авансово удържаните в чужбина налози. Това съобщи говорителят на НАП Бургас Христо Узунов.

Той уточни, че доходите от чужбина се облагат по специална методика в зависимост от това дали България и държавата, където са получени доходите, са сключили Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).

Ако такава спогодба няма, удържаният авансово в чужбина данък се приспада само ако се представи документ за удържания налог. Подробности за начина на облагане, лицата, работили и получили през 2015 г. доходи от чужбина, могат да видят на сайта на НАП www.nap.bg .

От приходното ведомство в морския град напомниха, че и през тази година заемите между физически лица на стойност над 10 000 лева задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2016 г. Данъчните уточняват, че изискването не задължава гражданите да декларират банковите си кредити. Над 650 бургазлии са декларирали през миналогодишната данъчна кампания пред НАП Бургас заеми за над 10 000 лева, които са получили или предоставили на свои близки.

На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по заеми в периода от 2010 г. до 2015 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.

Получените или предоставените парични заеми се декларират в отделно приложение – Приложение № 11, което е неразделна част от образеца на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица. Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП – www.nap.bg или да бъде получена в местния офис на Агенцията. Формулярите се подават до 3 май 2016 г.

Коментари

Задължително поле