Външният ни дълг се стопил с 5,2 млрд. евро за година

Брутният външен дълг на България е намалял с 5,21 млрд. евро през декември 2015 г. спрямо година по-рано, показват данните на БНБ.

Така в края на миналата година той е бил в размер на 34,14 млрд. евро спрямо 39,35 млрд. евро през декември 2014 г.

Дългосрочните задължения в края на декември са в размер на 26,23 млрд. евро (58,8% от БВП и 76,8% от брутния външен дълг), като намаляват с 3,14 млрд. евро (с 10,7%) спрямо края на 2014 година.

Краткосрочните задължения на България възлизат на 7,90 млрд. евро (17,7% от БВП и 23,2% от брутния външен дълг), свивайки се с 2,06 млрд. евро (спад с 20.7%) спрямо края на 2014 година, когато краткосрочните задължения бяха в размер на 9,96 млрд. евро.

През цялата 2105 г. са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг св размер на 8,19 млрд. евро (18,4% от БВП на страната), докато през 2014 г. те са били 5,98 млрд. евро.

Нетният външен дълг в края на декември 2015 г. е в размер на 6,91 млрд. евро, като намалява с 6,83 млрд. евро (понижение с цели 49,7%) спрямо края на 2014 година. Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 15,5 % в края на декември 2015 година, намалявайки с 16,7 процентни пункта спрямо края на предходната година.

Коментари

Задължително поле