Лекарският съюз не подкрепи Националния рамков договор

Българският лекарски съюз не даде мандат за подписване на Националния рамков договор за 2016-та. „За” гласуваха 10 души, „против” – 265, въздържали се - 15.

Преди това председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев представи новите договорености и цифровото изражение на средствата за дейност по съответните параметри, както следва: за ПИМП (Първична извънболнична медицинска помощ) увеличението е в размер на 18 354 309 лева, за СИМП (Специализирана извънболнична медицинска помощ) – увеличение в размер на 21 081 685 лева, за медико-диагностична дейност – с 14 515 429 лева.

Увеличение на средствата за дейност в болнична помощ за периода от 01.04.2016 г. до 30.11.2016 г. са в размер на 213 603 000 лева. Реалното увеличение на средствата за 2016 година в БМП, спрямо отчетените дейности за 2015 година, е в размер на 33 000 000 лева (за 2015 година за БМП са отчетени дейности за 1 522 000 000 лева, а за 2016 година предвидените средства във финансовата рамка на проекта за НРД-2016 са в размер на 1 555 000 000 лева.

Коментари

Задължително поле