Време за иновации: Можеш ли да мислиш различно?

Не можеш да разрешиш проблемите със същото мислене, с което си ги създал“. Този цитат на Алберт Айнщайн ни припомни директорът от „Гугъл“ Ким Уайли. Тя гостува на провеждащия се за втори път в София форум, посветен на иновациите - Innovation Explorer Day, организиран от агенция Innovation Starter.

С думите на Айнщайн Уайли се опитваше да покаже пред 900 участници на събитието колко важно е да мислиш различно не само за свръхнови неща, които да променят света, но и за неща, които добре познаваме, но може да използваме по различен начин. Именно така се създават иновациите.

Коста Йорданов от „Флиппс“ пък напомни, че създаването на иновации само заради идеята да бъде създадено нещо ново, не е никаква иновация.

Въпреки че темата на тазгодишния форум беше „Кратка история на иновациите“, от продължилите цял ден презентации на 20 лектори човек можеше да си направи няколко заключения:

Първо, за създаването на иновации са необходими не само умни, но и добре мотивирани хора. Новостите могат да се създават само в среда, която предполага пълно отдаване на работата, тоест човек трябва да се чувства толкова добре на работното си място, че да не мисли за странични проблеми.

Второ, създаването на нови неща отдавна не е като по времето на Нютон, който е стоял под дърво и е чакал ябълката да го удари, образно казано. В днешно време компаниите могат да работят целенасочено към създаването на нови неща, които ако не света, то поне биха могли да променят част от потребителските нагласи и навици.

Най-големият пример е измислянето на интернет. Докато в началото той е бил просто имагинерна връзка във виртуалното пространство, днес е начин на общуване, който на практика премахва пространствените измерения.

Трето, потребителят трябва да бъде убеден, че е част от иновацията и тя може да му послужи в живота. Според „Гугъл“ човек трябва да възприеме новото, първо, с разума си - защо то е полезно, после със сърцето си - чисто емоционално какво означава новото нещо за него и, трето, тя да стане част от поведението му.

Четвърто, новите идеи и начинът, по който те се прилагат, трябва да бъдат защитени от конкурентите. Презентация на тази тема изнесе Юрген Бенинг от „Интел“.

Пето, не всичко ново е истинска иновация.

Много от новостите всъщност може да бъдат възприети като изкуствено създадени и да не бъдат добре посрещнати от потребителите. Това дори е често срещана грешка от страна на много от компаниите в сферата на високите технологии. Те имат за своя мисия да създадат нещо уникално, без да се замислят каква реална полза може да има от него.

И тази година участниците във форума бяха главно от сектора на високите технологии.

За мото на проявата спокойно можеше да се използват думите, които Пол Джеръмис от НР използва в своята презентация - „Да свържеш продукта с виртуалното пространство ще бъде електрификацията на 21-ви век“. Именно затова и участниците в проявата се обединиха около мнението, че иновацията на последните 20 години са умните телефони и социалните мрежи. Те можеха да гласуват в специално създаден за това сайт от секретаря на президента по иновационните въпроси Анна-Мария Виламовска.

Тя беше вторият човек по време на форума, който отдели особено внимание на електричеството като иновация, която е променила света. Според нея обаче дори въвеждането на електронното правителство може да се възприеме като гениална идея. Не така обаче мислеха хората от залата, които не гласуваха за него като за нещо забележително.

По време на форума бяха представени и три практически упражнения, посветени на дизайнерското мислене, създаването на анимации и интегрирането на системи за генериране на иновации в системата. За тези сложни понятия на практика стои желанието да бъдат приучени хората да мислят различно и това да им донесе полза.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес