Избраха заместник- ректори на Стопанската академия в Свищов

Академичният съвет на Стопанската академия „Димитър А. Ценов” в Свищов избра с тайно гласуване заместник-ректорите за мандат 2016-2020 г. На проведеното първо заседание на новоизбрания управленски орган на висшето училище, ректорът доц. д-р Иван Марчевски предложи броя на своите заместници и номинира конкретни преподаватели.

Проф. д-р Марияна Божинова, която беше назначена за временен ръководител на ВУЗ-а със заповед на министъра на образованието, бе избрана от Академичния съвет за зам.-ректор по „Учебна дейност”. Тя ще отговаря за обучението на студентите в бакалавърските и магистърските специалности.

Ресорът „Управление на качеството и развитие на академичния състав” е поверен на проф. д-р Георги Иванов. В неговите отговорности попада и разработването на учебната документация и вътрешната нормативна база. Към момента проф. Иванов е ръководител на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”.

Зам.-ректор по „Научноизследователска и проектна дейност” ще бъде доц. д-р Тодор Кръстевич, който към момента е ръководител катедра „Маркетинг”. В неговия ресор ще бъдат Институтът за научни изследвания, научните издания и участието на Академията в национални и международни проекти.

За зам.-ректор по „Студентска политика и институционални комуникации” бе избран доц. д-р Николай Нинов, директор на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Ресорът на доц. Нинов обхваща приема на студенти, подпомагането им като кариерно консултиране, социално-битовите въпроси и алумни общността на Стопанска академия. Четиримата зам.-ректори встъпиха в длъжност веднага след избирането им вчера.

С няколко свои решения, още на първото си заседание Академичният съвет направи и първите стъпки към промени, заложени в управленската програма на ректора за мандат 2016-2020 г.

Членовете на Съвета гласуваха редуциране на възнагражденията на ректора, неговите заместници и на деканите на четирите факултета. С това решение ще бъдат намалени средствата за възнаграждения не само на ръководството, но и за допълнително възложена работа. Както обяви още в предизборната си платформа доц. Марчевски, избраните на тези длъжности „ще работят повече, а ще получават по-малко”, защото според него тази работа изисква практически повече отдаденост, а не финансова мотивация.

Взето беше решение за закриване на Академичната експертна комисия, която при съществуването й можеше да бъде използвана като инструмент за намеса в процедурите по академично израстване на преподавателите.

Членовете на Академичния съвет приеха отчета за изпълнението на бюджета за 2015 г. и гласуваха Бюджет 2016. Според финансовия директор проф. д-р Георги Баташки, новият бюджет е така разчетен, че да няма притеснения за финансовото състояние на Стопанска академия. Той увери членовете на Съвета, че не съществува и най-малкото съмнение за запазване на настоящите работни места и текущите възнаграждения за работещите в Академията.

Сред точките в дневния ред на заседанието бяха още проекто-бюджета на Студентски съвет, план-приема за следващата учебна 2016/2017 година, таксите за кандидатстване и обучение. С други свои решения, Академичният съвет отмени нормативни документи, касаещи статута на бившите ректори и почетните професори на Свищовското висше училище, по силата на които те получаваха допълнителни привилегии и възнаграждения в разрез с академичните принципи и морал. Тези решения бяха гласувани по предложение на ректора доц. Марчевски, което бе поредно доказателство за устояване на вижданията му, заявени още в началото на предизборната кампания.

По-голямата част от решенията бяха взети с абсолютно мнозинство от членовете на Академичния съвет след широко обсъждане, като в дебатите активно се включиха и представителите на студентите и докторантите. След провеждане на първото заседание на Академичния съвет и избора на зам.-ректори, предстои избор на ръководните органи на факултетно и на катедрено ниво. На съответни заседания ще бъдат избрани декани на четирите факултета, а след това и ръководители на катедрите.

Коментари

Задължително поле