Браншовици настояват туризмът да стане приоритетна университетска специалност

Туризмът да влезе в листата на приоритетните университетски специалности, която подготвя просветното министерство. Тази идея лансираха браншовици и преподаватели от Варна в навечерието на поредния кризисен откъм добре подготвени кадри летен сезон.

Поне 10 вуза у нас подготвят специалисти за туризма, но работодателите продължават да се оплакват от липса на квалифицирана работна ръка. Причината, според хотелиери, е предимно теоретичната подготовка на студентите.

"За практическата се налага те да си доплащат, тъй като субсидията на студент през последните години намаля от 1000 лв. до 693 лв. и вече е равна на тази за един счетоводител, например", поясни проф. Стоян Маринов, декан на факултет "Управление" в Икономическия университет и член на УС на Варненската туристическа камара.

Според него след като туризмът дава 10% от брутния вътрешен продукт, е редно подготовката на кадри за сектора да бъде държавен приоритет. За да вършат работа, обучението им трябва да съдържа 45% езикова подготовка, 45% практика и 10% теория, единодушни са бизнесът и научните среди. Като най-дефицитни за сезон 2016 те посочват специалистите, владеещи по няколко езика.

Коментари

Задължително поле