Забраниха брането на "родопската виагра"

Триградчани отглеждат мурсалския чай култувирано в градините си от няколко години.

Със заповед на министъра на околната среда и водите е въведена забрана за събирането на пирински (мурсалски) чай от естествени находища, включително за лични нужди. Досега за брането на получилият популярност като "родопската виагра" чай ограничението беше само за търговска дейност с диворастящ чай и забраната не важеше за количествата, събирани за лични нужди – до 2 килограма стръкове от едно лице на ден. Целта е да се подобри състоянието на естествените находища и да се засили контролът по опазването на лечебното растение, съобщиха от екоинспекцията в Смолян. От там са изпратили писма до Регионална дирекция по горите – Смолян, общините, кметствата и горските стопанства, на чиято територия се среща мурсалския чай за осъществяване на контрол, съобразно техните правомощия. Предвидените глоби при констатиране на нарушение са от 100 до 1000 лв., или имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е включен в Червената книга на България със статут на застрашен за страната балкански ендемит. От 1942 до 2002 г. фигурира в списъка на защитените растения. Понастоящем, видът е поставен под специален режим на опазване и ползване, със забрана за събиране от естествените находища.Мурсалският чай расте в естествени находища в района на смолянското село Мугла и в района на девинското село Триград. През годините на находищата се поставяха пазачи, коrто да вардят от бракониери.В последните 5-6 години няма пазачи на естествените находища и поголовно на зелено го берат, би трябвало да се намери начин да се плаща на пазачи, защото ще го унищожат, каза кметицата на Мугла Даниела Кубинска.

Продажбата на билки от култивиран мурсалски чай остава разрешена, след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количество произведени билки.

Коментари

Задължително поле