224 млн. лв. раздадени на тъмно (обзор)

Обществени поръчки за близо 850 милиона лева са с нарушения. Това показват данните от годишния отчет на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2015 година.

Инспекторите са проверили 1734 обществени поръчки на стойност 1,67 млрд. лева. Установени са 1147 нарушения при 712 поръчки на стойност 846 млн. лв. Или 41% от обществените поръчки са с нарушения.

310 обществени поръчки за 224 млн. лв. са раздадени на тъмно. При тях не са проведени съответните законови процедури за избор на изпълнител. Тези случаи представляват най-тежкото нарушение в областта на обществените поръчки, поясняват от агенцията.

Нарушения, които водят до неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация, са установени при 379 поръчки, или при 22% от общо проверените. При 19 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите и при 25 случая са сключени анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и др., без да са били налице законови основания за това. При 333 или при 19% от проверените обществени поръчки са констатирани процедурни нарушения - неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции на кандидатите за участие и за изпълнение на поръчки и други.

Общо 623 финансови инспекции и проверки е извършила агенцията, от които 44 са съгласно Закона за енергетиката. Констатирани са причинени вреди на организации и лица в размер на 3,16 млн. лв., от които по време на инспекциите са предотвратени и възстановени 1,57 млн. лева.

Коментари

Задължително поле