УНИЦЕФ финансира семеен център в Монтана

Семейно-консултативен център отваря врати в Монтана с помощта на УНИЦЕФ. Екип от 8 специалисти - социални работници, психолог и медицинска сестра ще оказва социални, здравни и образователни услуги на малки деца и семейства в риск от най-уязвимите общности в общините Монтана, Бойчиновци и Якимово.

Специалисти, обучени от УНИЦЕФ, ще работят сред рисковите групи и за предотвратяване изоставянето на бебета извън семействата им и липсата на достатъчно грижи за децата. Проектът се финансира от УНИЦЕФ с 112 000 лева и ще продължи до края на април 2017 г. Ако държавата не поеме издръжката на центъра след това, международната организация може да удължи с още година помощта си.

Семейно-консултативния център е четвърта социална услуга в комплекса „Свети Мина” в Монтана, създаден със средства на Европейския социален фонд. В комплекса работи Център за настаняване от семеен тип, дневен център за деца с увреждания и звено "Майка и бебе”. Община Монтана и УНИЦЕФ обсъждат от юни в „Свети Мина” да бъде разкрит и Център за майчино и детско здраве.

Коментари

Задължително поле