Спират строежа в хотел „Маринела” заради неизрядни документи

Снимка: wikipedia

Строежът в хотел „Маринела София” е спрян, тъй като е установено, че се извършва с неизрядни документи, съобщава Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Служители на Регионален отдел за национален строителен контрол София към ДНСК са извършили проверка на място на строежа и по документи в район Лозенец.

Установено е, че в началото на 2015 г. е издадено разрешение за строеж по идейни проекти за надстрояване с един етаж на едноетажно тяло на хотела от главния архитект на район Лозенец.

Проверяващите са констатирали, че строителството се извършва без да са одобрени технически проекти по всички части и без да е съставен протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Във връзка с допуснатите нарушения е съставен и връчен на възложителя констативен акт за спиране на строежа.

В момента тече седемдневен срок за подаване на възражения по констативния акт. След изтичането му и след разглеждане на получените възражения, при наличие на правни основания, предстои издаване на заповед за спиране на строежа.

Предстои да се установи наличие на правомощия на главния архитект на район Лозенец за издаване на разрешението за строеж.

Коментари

Задължително поле