Банкер: Банките излизат по-стабилни след стрес тестовете

Кристофор Павлов, главен икономист на Уникредит Булбанк.

ЛОНДОН. От нашия специален пратеник

След приключването на прегледа на качеството на активите буферите от капитал и провизии на банките ще са по-силни, прогнозира Кристофор Павлов, главен икономист на Уникредит Булбанк по време на срещата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Лондон. Според него това се дължи на промяната в поведението на някои от банките, които след като регулаторите взеха решение за провеждане на детайлен преглед на качеството на активите се преориентираха към формирането на по-големи провизии и укрепване на капиталовите си позиции, с цел преодоляване на изоставането спрямо останалите.

„Нашият основен сценарий за развитието на банковия сектор предвижда съотношението собствен капитал към общо активи да нарасне до 14.2% в края на 2016 г., спрямо 13.2% и 12.7% отчетени през 2015 г. и съответно през 2014 г. По подобен начин буферите от провизии ще нараснат до прогнозирано ниво от 75% за съотношението провизии към лоши кредити в края на 2016 година, в сравнение с 68% и 58% през 2015 и съответно 2014 г. С достигането на капитал към активи от над 14% в края на 2016 година, българските банки на консолидирано ниво ще имат обезпеченост с капитал значително по-висока спрямо банките в САЩ и Западна Европа, където същото съотношение е от порядъка на около 6% и съответно 4%.“, обясни Павлов. Укрепването на буферите от провизии и капитал допълнително ще стимулират банките да кредитират повече.

Коментари

Задължително поле