Шефът на ВКС Лозан Панов: Да се прекрои съдебната карта

Шефът на ВКС Лозан Панов

Натовареността на съдилищата у нас както от едно и също ниво, така и между отделните инстанции, е значително неравномерна. Това отчита Върховният касационен съд (ВКС) в годишния си доклад за 2015 г.

Според председателя Лозан Панов промяната трябва да стане чрез диалог между ВСС и централната и местната власт.

Най-фрапантни са разликите при районните съдилища. При натовареност на Софийския районен съд от 117 дела месечно в районните съдилища в областните градове тя била под 35. В окръжните съдилища средната месечна натовареност била 14,69 дела, а тази на Софийския градски съд е 33. Съществени били и разликите при апелативните съдилища. При натовареност 9 дела на месец тази на Софийския апелативен съд била 12, а на Апелативния специализиран съд - 2.

В доклада се предлага да се закриват военни съдилища, които в момента у нас са четири.

Коментари

Задължително поле