Емил Радев, евродепутат от ЕНП-ГЕРБ: ЕК затяга контрола върху метанола до края на годината

- Г-н Радев, вие сте един от най-върлите противници на метанол-съдържащите течности за чистачки. Вашите аргументи бяха подкрепени от два експертни доклада на Европейската агенция по химикалите (ECHA). Единият не препоръчва концентрацията на метанол над 0.6% обемни единици, а другият препоръчва ЕС да забрани изцяло използването му. Как тълкувате отговора на ЕК, че „към момента не разполага с информация допълнителни рискове за човешкото здраве от метанола“?

- Отдавна работя за това да се въведе забрана или поне ограничение на съдържанието на метанол в течностите за чистачки, защото всяка година сме свидетели на десетки смъртни случаи на хора, отровени с метанол. Съществуващото европейско законодателство за етикетирането и опаковането не попречи на големия брой тежки отравяния с метанол в страни, като България, в които концентрацията на метанол в продукти, достъпни за широката общественост, не е ограничен. Ето защо и Полша направи предложение до Европейската агенция за химикалите да въведе ограничение на съдържанието на метанол в течността за чистачки и денатуриран алкохол в концентрация, равна на или по-голямо от 3 % от теглото.

Аз зададох моя въпрос към Европейската комисия още в края на миналата година, след публикуването на становището на Комитета за анализ на риска на агенцията. Окончателното становище на Комитета за социално-икономически анализ на Европейската агенция по химикалите обаче, беше публикувано съвсем наскоро и двата доклада са още по-стриктни от полското предложение. Преди две седмици се свързах с агенцията и от там ме увериха, че докладите им ще бъдат изпратени всеки момент към Брюксел. Ето защо мисля, че към момента на отговора на ЕК те все още не бяха изпратени към нейните служби и отговорът се основаваше на съществуващите в момента норми на европейско ниво.

- В какви срокове ЕК ще разгледа обобщените данни на Агенцията по химикалите? Има предположения, че ще вземе решение за единна промяна в законодателството на страните членки в ЕС, въвеждайки по-строги рестрикции по отношение на метанола и присъствието му в битови продукти.

- Регламентът REACH предвижда процедура по ограничаване, която да регулира производството, пускането на пазара и употребата на вещества в рамките на територията на ЕС, в случай че те могат да представляват неприемлив риск за човешкото здраве и околната среда.

Процедурата по въвеждане на ограничение на дадено вещество в европейското законодателство е сложен и дълъг процес. Полското предложение беше направено през януари 2015 г., след което двата комитета на агенцията провериха дали то отговаря на изискванията на приложение XV от регламента REACH. През март досието се публикува за консултация, като заинтересованите страни можеха да правят коментари в рамките на шест месеца от публикуването му.

Едва през декември 2015 г., Комитетът за оценка на риска на ECHA даде своето становище дали предложеното ограничение е подходящо с цел намаляване на риска за човешкото здраве. В същото време Комитетът за социално-икономически анализ (SEAC) подготви становище относно социално-икономическото въздействие на предложените ограничения. Окончателният доклад на комитета беше приет през март, но до преди две седмици все още не беше публикуван.

Двата доклада са изпратени на ЕК в края на месец април, и тя разполага с 3 месеца от получаването им, за да вземе решение да предложи съответните законодателни промени в списъка за ограничения в регламента REACH. Окончателното решение се взема с регулаторна процедура с контролното участие на държавите-членки и Европейския парламент. Според някои експерти е възможно да се въведе ограничение още до края на годината.

- Комитетът за социално-икономически анализи към Агенцията по химикалите потвърждава, че стотици смъртни случаи могат да бъдат предотвратени, а ползите за държавите-членки се изчисляват в размер на 323 милиона евро, позовавайки се на данните за цената на средностатическия живот. Смятате ли, че подобен аргумент би бил силен коз пред ЕК?

- Това понятие за цена на живота не ми допада. Не цената, а самият човешки живот е силният коз, и ако този аргумент не е достатъчен, не знам какъв по-убеждаващ довод може да представим пред Европейската комисия. Според Комитета за социално-икономически анализи въвеждането на ограничение за целия Европейски съюз е най-подходящата мярка за преодоляване на рисковете. Така че се надявам се възможно най-скоро Европейската комисия да предприеме стъпки в посока ограничаване на съдържанието на метанол в течността за чистачки на ниво ЕС.

- Има данни, че в над 2/3 от предлаганите на българския пазар течности за чистачки се съдържат 30% метанол, при допустими според европейските експерти 0,6%. Смятате ли, че България е готова да защити здравето на народа си?

- Едва 75 мл е смъртоносната за човек доза от течност за чистачки с концентрацията на метанол от 35 %. Това за един подпийнал човек е нищожно количество, да не говорим за едно дете, което може по погрешка да изпие такова количество от шише. Ето защо е важно да се спазват и европейските норми за етикетиране и опаковка. Продуктите с такива опасни вещества трябва да са снабдени със специфични методи за затваряне обезопасени за деца. А и контролните органи трябва да следят за спазването на тези норми.

Ако нивото на метанол се намали на 0.5% в течността за чистачки, тогава смъртоносната доза е над 5 литра, количество, което е почти невъзможно да бъде изпито даже и от възрастен човек. В случай че Европейската комисия не вземе необходимите мерки за ограничаване на съдържанието на метанол в течността за чистачки, считам, че е крайно необходимо да се приемат законодателни промени в България, в тази насока, както и да се засили контролът над тези продукти. Само така ще можем и да спрем безсмислената загуба на човешки животи.

- Агенцията по химикалите посочва, че рискът от смъртни случаи в следствие на консумация на метанол са най-високи в сравнение с неговите алтернативи. Кои са алтернативите?

- Като най-възможни и реални заместители на метанола се предлагат етанолът и изопропанолът. Като, за да се постигне същият ефект като този с метанола и да не замръзва течността в чистачките през по-студените месеци, е необходима по-висока концентрация на тези продукти. Например за заместването на 1 тон метанол са необходими 1.3 тона етанол или 1.5 тона изопропанол. Това би довело до леко повишение на цената на продуктите. Рискът обаче тук е минимален в сравнение с риска от съдържанието на метанол в течността за чистачки. А и тези заместители вече се използват в държави с много ниски температури като Норвегия.

Коментари

Задължително поле