КС отмени единодушно махането на чиновници

Конституционният съд (КС) отмени автоматичното и безсрочно отстраняване от длъжност на чиновници за служебно престъпление.

Съдиите взеха решението единодушно с 12 гласа “за” да отпадне разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС), която гласи: “Във всички случаи, когато е образувано наказателно производство срещу държавен служител за престъпления, извършени от него в качеството му на длъжностно лице по Наказателния кодекс, органът по назначаването го отстранява временно от работа.” По този текст чиновниците се отстраняват от работа веднага, без да се изисква да им е повдигнато обвинение, както е в общия случай.

Отмяната няма да създаде пречки пред прокуратурата, която по всяко време може да иска отстраняване от длъжност, коментираха юристи.

Коментари

Задължително поле