Германско изследване: Средната класа се свива и заради мигрантите

В САЩ и Германия средната класа се свива, а най-голямо имуществено разслоение се наблюдава сред младежите и мигрантите, твърди анализ на Германския институт за икономически изследвания /DIW/, пише "Дойче веле", цитирана от БГНЕС.

Средната класа е базисна за съвременното западно общество, но в Америка и Германия дялът й се променя и съкращава. Явлението не е от днес, но сега експертите от DIW сравниха особеностите на имущественото разслояване в САЩ и ФРГ. Делът на хората със средни доходи се свива.

Значително откритие, което са направили учените от DIW, се състои в това, че свиването на средната класа през последните десетилетия в двете най-големи икономики в Западния свят върви паралелно и с еднакви темпове, като след 2000 г. то се ускорява. Но демографската картина в двете държави е различна: в САЩ бързо нараства броят на възрастното население, в Германия – по-бавно.

Икономистите разглеждат средната класа не като комплексно социално явление, а като група с определено ниво на доходи. В основата на изчисленията е взет доходът преди данъците и социалните осигуровки, но се е разглеждало не средноаритметичното число, а медианата, намираща се точно по средата. Авторите на изследването са причислили към получателите на среден доход всички, които имат от 67% до 200% от медианата. Така например, ако в Америка групата на хората със среден доход през 1971 г. е включвала 61% от възрастното население, то две десетилетия по-късно техният брой е бил 56%, а през 2015 г. - само 50%. В обединена Германия през 1991 г. 60% са разполагали със средни доходи, а през 2013 г. - 54%. Расте поляризацията в западните общества.

Тук, обаче, трябва да се отчете, че в изследването отделно се посочва долната средна и висшата средна класа. В Америка делът на тези две групи за последния четвърт век не се е променил, а в Германия те са нараснали незначително, така че общото количество на средната класа не се е свило толкова силно, както може да ни се струва на пръв поглед.

В САЩ поляризацията е по-ярко изразена, отколкото във ФРГ. Така например, в Америка делът на получателите на висок доход /висшият клас/ се е увеличил от 5% на 9%, а в Германия – от 2 на 4%. Едновременно с това делът на хората с ниски доходи е нараснал сред американците от 18% на 20%, а сред немците – от 20% на 21%. Тези цифри не могат да бъдат интерпретирани като обедняване на средната класа, но тенденция за нарастването на нейния най-беден слой е факт. Учените от DIW са анализирали кои именно категории възрастни най-често напускат средната класа и в каква посока. И в САЩ, и във ФРГ делът на хората със средни доходи сериозно се свива във възрастовата група от 30 до 44 години. В наши дни именно на тази възраст хората най-често правят кариера, издигат се в горната част на средната класа или направо във висшата класа, или сериозно влошават своето материално положение. В същото време младите хора на възраст от 18 до 29 години и в САЩ, и във ФРГ все по-трудно могат да се издигнат в средната класа и да останат там. А хората над 65 години, точно обратното, все по-често успяват да запазят достигнатия през годините жизнен стандарт.

Пенсионерите са единствената възрастова група и от двете страни на Атлантика, където делът на хората със среден доход е нараснал значително. В Германия от 35% в началото на века до 41% през 2013 г. Миграцията увеличава обедняването на средната класа.

Заедно с младежите друга голяма категория, която най-често попълва долния слой на средната класа, са мигрантите. Според изследването на DIW, през 1991 г. 70% от живеещите в Германия чужденци са принадлежали към средната каса, 7% са имали високи доходи, 23% - ниски.

През 2013 г. делът на представителите на средната класа сред мигрантите се е свил до 55%, делът на хората с високи доходи е нараснал минимално до 8%, а бедните вече са били 37%.

Тук не малка роля е изиграл и качественият фактор: нивата на образование и квалификация на много мигранти са се оказали недостатъчно високи, за получаването на добре платена работа. Американската статистика, за разлика от немската отчита етническия произход. Най-големият дял на нископлатените се пада именно на мигрантите от Латинска Америка и афроамериканците, отбелязва изследването на DIW. 

Коментари

Задължително поле