Даниел Панов и кметове от областите Русе и Силистра обсъдиха новите проекти на общините

Снимка: Архив

Кметът на община Велико Търново Даниел Панов, който е и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините (НСОРБ), се срещна със свои колеги от областите Русе и Силистра. В Русе се проведе поредната регионална среща на УС с кметове, заместник-кметове и секретари на общини и населени места, и с председатели на общински съвети. Заседанието бе открито от кмета на Русе и член на УС на НСОРБ Пламен Стоилов. Даниел Панов и членовете на Управителния съвет на Сдружението говориха с колегите си от местната власт по актуални въпроси, свързани с новите проекти на общините.

Един от поставените от кметовете въпроси бе свързан с невъзможността на 19 общини да кандидатстват по новата Програма за развитие на селските райони. От НСОРБ водят разговори за осигуряване на възможност за финансиране на проектите на населените места в тези общини. Сдружението работи и по открития въпрос с липсата на актуална информация за проектите по програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния.
Даниел Панов представи на колегите си от областите Русе и Силистра последните законодателни промени, станали факт след редица срещи между Управителния съвет на Сдружението, министри и други представители на изпълнителната власт.

Една от най-важните положителни промени за общините е двумесечното удължаване на срока за подаване на проектите за градска среда по оперативна програма "Региони в растеж".

Законът за собствеността и ползването на земеделски земи също се очаква да бъде променен по искане на НСОРБ, като измененията предвиждат облекчаване на мораториума за разпореждане с общински земеделски земи от т.нар, остатъчен поземлен фонд. Ако се гарантира сериозен инвестиционен интерес, който да доведе до насърчаване на местната икономика и разкриване на работни места, общинските съвети ще могат да разрешават реализацията на тези инвестиции в полза на общините.

Коментари

Задължително поле