КЗК обвини "ЧЕЗ Разпределение" в злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията предяви на "ЧЕЗ Разпределение България" твърдения за злоупотреба с господстващо положение на пазара на достъп до електроразпределителната мрежа, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необоснован отказ за предоставяне на достъп към електроразпределителната мрежа, съобщиха от КЗК.

Предмет на проучване в производството е поведението на "ЧЕЗ Разпределение България" АД във връзка с предоставянето на достъп до електроразпределителната мрежа на МВЕЦ "Гара Елисейна" на "Нови енергии" ООД.

В хода на проучването КЗК установи, че "ЧЕЗ Разпределение България" АД оперира единствената електроразпределителна мрежа на територията на Врачанска област, по силата на лицензия Л-135-07/13.08.2004 г., в обхвата на която попада и локацията за изграждане на МВЕЦ "Гара Елисейна".

Цялостното поведение на електроразпределителното дружество, предвид тежестта на изискванията, които поставя, и начина на водене на самата процедура по присъединяване на МВЕЦ "Гара Елисейна", представлява необоснован отказ на достъп до електроразпределителната мрежа, с който се възпрепятства осъществяваната от "Нови енергии" ООД стопанска дейност и се ограничава производството на електроенергия, във вреда на потребителите по смисъла на чл. 21 от ЗЗК.

Определението не подлежи на обжалване.

Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката, по реда на чл. 55 от ЗЗК; в срок от 30 дни имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения; имат право да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.

Коментари

Задължително поле