Борисов открива завод на „Приста рисайклинг“ в Узбекистан

„Приста рисайклинг“ открива в сряда високотехнологичен завод за преработка на отработени масла в Узбекистан. Лентата на церемонията в град Ангрен, Ташкентска област, ще прережат премиерите на двете държави Бойко Борисов и Шавкат Мерзаев. Проектът е дело на смесеното дружество „Уз - Приста рисайклинг“. В него влизат българската компания „Приста рисайклинг“ с 51% и „Узнефтепродукт“, дъщерна компания на "Узбекнефтегаз", с 49%. Основни акционери и инвеститори в новото българско дружество „Приста рисайклинг“ АД са братята Атанас и Пламен Бобокови и баща и син Петър и Ивайло Манджукови.

Общата инвестиция е в размер на около 19 млн. щатски долара и предвижда разкриването на пряко заети 50 нови работни места и още 150 в свързани дейности. Ръководител на успешно завършилото строителство и пуск на завода в Узбекистан е Ивайло Манджуков.

Капацитетът на рециклиращия завод е предназначен за преработка на 40 000 тона отработени масла на годишна база, от които до 30 000 тона свежи базови масла, до 6000 тона дизелово гориво и до 4000 тона асфалтова фракция. Предвидено е до 60% от свежите базови масла да бъдат реализирани като износ за суровинно обезпечаване нуждите на "Приста ойл" в Централна Азия и Украйна, а другата част да бъдат усвоени в производствената програма на „Уз - Приста“. За реализацията на дизеловото гориво и асфалтовата фракция съществува пазар на вътрешно потребление.

Коментари

Задължително поле