Европейската комисия препоръчва: Повече роми да се вземат на работа (обзор)

България трябва да засили контрола върху обществените поръчки

По-целенасочено и точно да се дефинират групите, които получават социални помощи, иска Брюксел

Проблемът с интегрирането на ромите е риск в напредъка в борбата с бедността в България, посочват от ЕК.

Интегрирането на ромите в работната сила е основно предизвикателство пред България. То крие и сериозен риск в напредъка в борбата с бедността в страната. Това се казва в препоръките, направени от Европейската комисия по Националната програма за реформи.

Според Брюксел страната ни трябва да подобри ефективността на социалните плащания. Гарантираният минимален доход не осигурява достатъчна подкрепа, необходимо е и по-целенасочено и точно дефиниране на групите, които получават социални помощи, посочват още от комисията.

Според нея броят на учещите роми е значително по-малък от този на останалите етноси.

Друга препоръка към страната ни в областта на обществените поръчки е за засилване капацитета на отговорните звена и на Агенцията за обществени поръчки, както и за подобряване на процедурите и контрола върху провеждането им.

Брюксел очаква още до края на 2016 г. да приключат стрес тестовете на банките, пенсионните фондове и застрахователните компании.

В областта на фискалната политика ЕК препоръчва на правителството да продължи усилията за постигане на дефицит от 0,5% от БВП през 2016 и 2017 г.

За първи път тази година Брюксел идентифицира като предизвикателство и повишаването на обхвата и адекватността на гарантирания минимален доход.

Коментари

Задължително поле