Цачева: Миграцията се превърна в драматично изпитание за политическата мъдрост

"Миграцията се превърна в драматично изпитание за политическата мъдрост". Това заяви председателят на Парламента Цецка Цачева на Конференцията на председателите на парламенти на държавите-членки на Европейския съюз, съобщи пресцентърът на Народно събрание на Република България.

Форумът се провежда на 23 и 24 май 2016 г. в Люксембург. Управлението на миграционните потоци, укрепването на Европейския съюз, ролята на националните парламенти и интерпарламентарното сътрудничество, както и гарантирането на сигурността на гражданите при едновременно зачитане на основните свободи, са основните теми на председателската конференция.

Цецка Цачева направи изказване в първия панел на форума, посветен на миграцията. В обръщението си към участниците във форума тя подчерта, че миграцията се е превърнала в драматично изпитание за политическата мъдрост, за истинското лидерство и за отговорността пред бъдещите поколения. По думите й никой няма илюзии, че става въпрос за глобална тенденция на повишена миграция към високоразвитите страни и най-вече към Европейския съюз като общност на страни, приели високи стандарти на социална защита и икономически просперитет. Според председателя на парламента проблемът обаче, макар и трудно разрешим, няма алтернатива – необходимо е изработването на единна европейска миграционна политика, която да гарантира трайно и предвидимо управление на миграционните потоци. Тази необходимост се засилва още повече от нарастващите негативни нагласи в европейските страни по отношение на имиграцията, посочи Цецка Цачева.

По въпроса за Шенген и външните граници на ЕС, председателят на Народното събрание заяви, че България винаги е настоявала за първостепенното значение на защитата на всички външни граници на ЕС. Пред своите колеги Цецка Цачева отправи категорично послание, че страната ни няма да се умори да повтаря, че външните граници на ЕС не се свеждат само до Шенген и е необходимо защитни мерки да бъдат предприети не само по отношение на страните, които в момента са обект на засилен миграционен натиск, а и спрямо всички страни, които са част от външната граница на ЕС и биха могли да бъдат обект на подобен натиск.

Според Цецка Цачева това означава, че държави като България, която е изпълнила всички технически изисквания, следва да бъде присъединена към Шенген, защото тя е външна граница на ЕС и се намира на стратегическо място от гледна точка на движението на миграционните потоци. По думите й, само така Шенгенската система ще функционира наистина ефективно и пълноценно като ще бъдат отстранени и структурните недостатъци.

По отношение на споразумението между ЕС и Турция Цецка Цачева заяви, че то е важна стъпка към намиране на трайно решение и че засилването на диалога на ЕС с Анкара е от ключово значение. Пред участниците в конференцията председателят на Народното събрание припомни, че в началото на май т.г. България е станала първата държава-членка на ЕС, подписала двустранен протокол за прилагане на Споразумението за реадмисия ЕС - Турция, както и че очакваме този документ да даде реални резултати.

Обръщения към участниците направиха председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и председателят на Европейския парламент Мартин Шулц.

Коментари

Задължително поле