15 милиона души по света говорят български език

Българският език в глобален мащаб се разпространява с бързи темпове, каза доц. д-р Ана Кочева от Института за български език към БАН пред радио Фокус.

Броят на българските училища по света също се увеличава бързо, допълни тя.

„Прави впечатление, и това посочват и от Държавната агенция за българите в чужбина, а и ние в контакт с нашите общности установяваме, че българските училища навсякъде по света се множат и то в много бърза прогресия. Създават се. Дали ще са под формата на неделни или някаква друга - това няма никакво значение, но като че ли има нов импулс за ребългаризация. Там, където има смесени бракове, ситуацията с българския език е много по-сложна, защото в семейства, в които майката е българка, езикът като че ли се поддържа по-добре. Там, където ситуацията е обратна, той се губи много по-бързо“, добави доц. Кочева.

Тя подчерта, че има много и различни причини за нееднаквото разпространение на българския по света, които трябва да се отчитат отделно за всяка страна, в която са се преселили наши сънародници. Ученият допълни, че в езика ни се наблюдава и възраждане на диалектите и интереса към тях.

Коментари

Задължително поле