Офелия Кънева е новият шеф на Дирекция за закрила на детето

Новият директор на Държавна агенция за закрила на детето е Офелия Кънева, обнарордва днес правителството. Не се коментира защо е сменен досегашният ръководител Ева Жечева.  

Офелия Кънева е експерт с дългогодишен опит в областта на защитата на детските права. В периода 2009-2011 г. е заемала длъжността директор на дирекция „Закрила на детето“ в Агенцията за социално подпомагане.

Коментари

Задължително поле