Общини ще търсят директно финансиране от Европейския съюз за опазване на културно-историческото наследство

Снимка: Веселина Ангелова

Асоциацията на градовете с културно-историческо наследство ще търси директно финансиране от Европейския съюз по различни проекти. Това стана ясно след заседание на организацията, което се проведе във Велико Търново. Кметът на старопрестолния град Даниел Панов, който е и председател на Асоциацията, обяви, че по този начин се създават още възможности за опазване на културно-историческото наследство. Самостоятелно общините могат да кандидатстват с проекти за паметниците на културата от национално значение и по оперативна програма „Региони в растеж”, като предстои отварянето на приоритетната ос за туризъм и атракции.

По време на срещата бяха обсъдени новите промени в Закона за културното наследство, Закона за устройство на територията и Закона за туризма. Даниел Панов покани колегите си да посетят Велико Търново в края на юни, когато в България ще гостува френската асоциация на градовете с културно-историческо наследство. „Експертите от нашия град работят много добре с колегите си от Франция по въпросите за реставрацията на сгради”, подчерта Даниел Панов.

По всеобщо мнение Асоциацията на българските градове с културно-историческо наследство ще разшири международните си контакти и сътрудничество с организации със същия предмет на дейност. Приет бе също отчетът за 2015 г., както и програмата за дейността през настоящата година.

Асоциацията бе учредена през 2013 г. по инициатива на Даниел Панов. В нея членуват общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Трявна, Банско, Силистра, Балчик, Несебър и Дряново.

Коментари

Задължително поле