Окончателно: Сливен ще издава сертификат „В” на инвеститорите си

Стефан Радев

Община Сливен ще издава сертификат- клас „В” на инвеститорите с над 1 млн. лева вложения в нови предприятия или в разширение на досегашната дейност на съществуващи производства, при разкриването на нови работни места и увеличаване на нетния брой на персонала, поддържане на заетостта за срок от 3 или 5 години в зависимост от вида на предприятието. Това предвижда нова Наредба за насърчаване на инвестициите, изготвена от екипа на кмета Стефан Радев /ГЕРБ/. Подобен документ влиза в действие за първи път в Града под Сините камъни. Създаването му посрещна одобрението и на управляващи, и на опозиция.

Сертификатите клас „В” ще се издават от кмета на общината. А от своя страна администрацията, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите, ще осигурява индивидуалното им обслужване, включително и със съкратени срокове при предоставяне на услугите, както и право на собственост върху общински имот без провеждането на търг. Предоставянето на общинските имоти ще става след одобрение на местния парламент.

Очакванията са, че наредбата ще подобри инвестиционния климат в Сливен, конкурентната среда и може да съживи местната икономика. Подобен нормативен акт засега е приет едва в няколко от 265-те общини в страната.

Коментари

Задължително поле