Бизнесът срещу злоупотребите в енергетиката

КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП с обща декларация

Четирите национално представителни работодателски организации у нас - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата излязоха със съвместна декларация срещу злоупотребите в сектор eнергетика.

Като отчитаме огромния “принос” при формирането на прогнозните разчети за 2016 г. на размера на ценовата компонента “задължения към обществото”, съответно - на ВЕИ-та с близо 770 млн. лв. непазарни надплащания и на двете централи ТЕЦ “Ей и Ес Марица-изток 1” и ТЕЦ “Контур Глобал Марица-изток 3” с над 484 млн. лв. непазарни надбавки, не може да подминем и участието на централите с т.нар. високоефективно комбинирано производство, чиято сума за компенсиране от всички български потребители е близо 200 млн. лв. годишно, се посочва в документа. Toвa ca 1,3 млpд. лв., обяви пред “Труд” председателят на АИКБ Васил Велев.

Коментари

Задължително поле